luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Đăng ký bảo hộ Sở hữu Trí tuệ

Đăng ký bảo hộ Sở hữu Trí tuệ
 
Đăng ký bảo hộ Sở hữu Trí tuệ là dịch vụ tư vấn mới của HSLAWS với các dịch vụ tiện ích: Đăng ký bảo hộ Logo độc quyền, Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa, Đăng ký ...
Khi nền kinh tế ngày càng được quốc tế hóa cao, vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ càng trở nên quan trọng. Nhưng hiệu nay, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ dẫn tới nhiều rủi ro. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn Đăng ký bảo hộ Sở hữu Trí tuệ với nhiều tiện ích:
 
1. Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ;
 
2. Tư vấn trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ;
 
3. Tư vấn hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ;
 
4. Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hành chính đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Trang: