luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Văn bản khác

Luật số 20/2012/QH13

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   MXQKUQ     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. >> Download
Thông tư 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Thông tư 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017Thông tư 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. >> Download
Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. >> Download
Luật Quản lý ngoại thương 2017 Luật Quản lý ngoại thương 2017Luật Quản lý ngoại thương 2017 số 05/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 12/6/2017. >> Download
Luật Đường sắt 2017 Luật Đường sắt 2017Luật Đường sắt 2017 số 06/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 16/6/2017. >> Download
Luật Thủy lợi 2017 Luật Thủy lợi 2017Luật Thủy lợi 2017 số 08/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017. >> Download
Luật Chuyển giao công nghệ 2017 Luật Chuyển giao công nghệ 2017Luật Chuyển giao công nghệ 2017 số 07/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017. >> Download
Luật Trợ giúp pháp lý 2017 Luật Trợ giúp pháp lý 2017Luật Trợ giúp pháp lý 2017 số 11/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 20/6/2017.  >> Download
Luật Cảnh vệ 2017 Luật Cảnh vệ 2017Luật Cảnh vệ 2017 số 13/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 20/6/2017. >> Download
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 số 14/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 20/6/2017. >> Download
Luật Du lịch 2017 Luật Du lịch 2017Luật Du lịch 2017 số 09/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017. >> Download
Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNTThông tư 09/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp >> Download
Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT Thông tư 09/2017/TT-BGDĐTThông tư 09/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ >> Download
Thông tư 02/2017/TT-BTP Thông tư 02/2017/TT-BTPThông tư 02/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự >> Download
Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNTThông tư 07/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh" >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9