luật sư riêng

Các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

 
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS không chỉ tư vấn chuyên sâu về thủ tục phá sản cho doanh nghiệp, mà chúng tôi còn tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp các biện pháp để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp khi mất khả năng thanh toán.
 
Pháp luật quy định những biện pháp để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản như sau:
 
1. Tuyên bố một số giao dịch vô hiệu (được quy định tại Điều 59, Điều 60 Luật Phá sản 2014):
 
- Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;
 • Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;
 • Tặng cho tài sản;
 • Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
        -  Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện với những người liên quan trong thời gian 18 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản thì bị coi là vô hiệu. Những "người liên quan" bao gồm:
 • Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đối với công ty con; 
 • Công ty con đối với công ty mẹ; doanh nghiệp do hợp tác xã thành lập đối với hợp tác xã;
 • Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định của cơ quan quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;
 • Người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
 • Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho những người được liệt kê ở trên;
 • Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty
 • Doanh nghiệp trong đó những người được liệt kê ở trên có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;
2. Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực (được quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Phá sản 2014):
 
         Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nếu xét thấy việc thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ có khả năng gây bất lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp xử lý các khoản nợ có bảo đảm theo quy định tại Điều 53 luật phá sản 2014.
 
Văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng phải có nội dung chủ yếu sau:
 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên, địa chỉ của người có yêu cầu;
 • Số, tên hợp đồng; ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng;
 • Bên giao kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong hợp đồng;
 • Nội dung cụ thể của hợp đồng;
 • Căn cứ của việc yêu cầu tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, nếu chấp nhận thì Thẩm phán ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng; nếu không chấp nhận thì thông báo cho người đề nghị biết.
 
3. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời:

         Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn theo quy định, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động sau đây:

 • Cho bán hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hoá không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ; cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác;
 • Kê biên, niêm phong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Phong toả tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân hàng; phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ;
 • Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;
 • Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;
 • Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện một số hành vi nhất định;
 • Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
 • Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của pháp luật.
Mục đích của hoạt động này là ngăn chặn các hoạt động nhằm tẩu tán, gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.
 
Hãy đến với chúng tôi, Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS với đội ngũ luật sư và chuyên viên hàng đầu về pháp luật phá sản, sẽ cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ trọn gói một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.
 
Các dịch vụ HSLAWS cung cấp đến khách hàng:
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666  
Các từ có liên quan đến bài viết: Các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp lâm, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   5PKUQ3
 

Tin đã đăng