luật sư riêng

Thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

Thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

HSLAWS chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản, tư vấn cơ cấu tổ chức sàn giao dịch bất động sản, tư vấn điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản.....
 
HSLAWS chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản, tư vấn cơ cấu tổ chức sàn giao dịch bất động sản, tư vấn điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản.....
 
          Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định cụ thể về sàn giao dịch bất động sản như sau:
 
          1. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

          - Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

          - Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

          - Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

           2. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

          - Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 
          - Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

         3. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.
 
         4. Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện sau:
 
         - Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 
          - Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.
 
         5. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết.
 
         Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.
 
          6. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:
 
         - Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;
 
         - Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;
 
         - Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;
 
         - Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;
 
         - Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.
 
         7. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.
 
         8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 71, 72 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
 
         9. Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có chứng chỉ môi giới bất động sản và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.
 
        10. Vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản: Tối thiểu là 20 tỷ đồng Bên cạnh đó, doanh nghiệp của bạn phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 
Văn bản pháp luật điều chỉnh:
 
 
- Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản.
 
- Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 135/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản.
 
 
 


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   L0K0AA
 

Tin đã đăng

Trang: 1 2 3