luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Các Sở, Ban, Ngành tại địa phương

Các Sở, Ban, Ngành tại địa phương
Các sở, ban, ngành là các Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao, kinh tế.

 
 
Cơ cấu tổ chức của các Sở gồm có:
                                                  - Văn phòng.
                                                  - Thanh tra.
                                                  - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
                                                  - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
 
Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh có quyền hạn và nghĩa vụ như sau:
 
- Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định, Chỉ thị về quản lý trong tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi của sở, ban, ngành theo quy định của pháp luật, phân cấp của bộ và chịu trách nhiệm về nội dung văn bản đã trình.
 
- Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh Quyết định phân công, phân cấp quản lý về tất cả các lĩnh vực cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các Sở, Ban, ngành của tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định phân cấp đó.
 
- Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; trong đó có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trên địa bàn tỉnh và những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
 
- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.
 
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tỉnh giao.
 
 
 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Các Sở, Ban, Ngành tại địa phương

Phản hồi khách hàng

lê tiên nói: Tôi muốn tố cáo cá nhân, tổ chức người nước ngoài ( đài loan) lao động bất hợp pháp tại Việt Nam ( tiến hành các hoạt động kinh doanh nhưng bằng visa du lịch) có hành vi lừa đảo. Vậy tôi phải tố cáo ở cơ quan nào, vì tôi cũng không muốn ra mặt. Mong nhận được tư vấn ạ.
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   YFDYK2
 

Tin đã đăng

Trang: