luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Tái cấu trúc Hệ thống pháp lý doanh nghiệp

Tái cấu trúc Hệ thống pháp lý doanh nghiệp
Doanh nghiệp chính là một xã hội thu nhỏ. Doanh nghiệp muốn vận hành và phát triển một cách bình thường thì phải hoàn thiện hệ thống pháp lý của doanh nghiệp – đây là công cụ quan trọng để quản lý, tổ chức, điều hành, giám sát... mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 
Hệ thống pháp lý cần được xây dựng, phổ biến và đảm bảo thực hiện một cách nghiêm ngặt trong doanh nghiệp giống như việc phổ biến ý thức “Sống và làm việc trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
 
Hệ thống pháp lý điều chỉnh trong doanh nghiệp bao gồm:
  • Hệ thống pháp lý chung: Điều lệ của doanh nghiệp; Hệ thống văn bằng, ấn chỉ cho doanh nghiệp; Các hợp đồng liên danh, liên kết; Hệ thống văn bản phân cấp quản lý, điều hành.
  • Hệ thống pháp lý riêng: Bao gồm các văn bản cá biệt, các quy trình tác nghiệp dùng trong doanh nghiệp và ảnh hưởng đến từng cá nhân.
Mỗi doanh nghiệp nên xây dựng cho mình một hệ thống pháp lý riêng, phù hợp với cơ chế lao động, cơ chế ngành nghề, văn hóa của doanh nghiệp…
 
Với vai trò phối hợp tất cả các nguồn lực của tổ chức thành một chỉnh thể, tạo ra phương tiện thực hiện mục đích của tổ chức đạt hiệu quả cao; định hướng tổ chức và các cá nhân thực hiện những mục tiêu đã định; tạo ra môi trường có “khuôn khổ”, “hành lang pháp lý” trong doanh nghiệp mà các cá nhân, tổ chức buộc phải tuân theo; đảm bảo sự ổn định, phát triển, trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp… hệ thống pháp lý cần thiết phải được coi trọng và kiện toàn tại các tổ chức, doanh nghiệp.
 
Tái cấu trúc hệ thống pháp lý doanh nghiệp là hoạch định lại toàn bộ các hệ thống pháp lý điều chỉnh hệ thống quản lý doanh nghiệp bao gồm:
 
 
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ tái cấu trúc hệ thống pháp lý doanh nghiệp gồm một số nội dung sau:
  • Rà soát hệ thống pháp lý vốn có của doanh nghiệp;
  • Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý mới phù hợp với quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo hiệu quả quản lý doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp trong việc soạn thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng liên danh, liên kết…
Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý cho doanh nghiệp Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý cho doanh nghiệpHiện nay, quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh thương mại như là xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác kinh doanh…đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong nước phát huy mọi nguồn lực trong hoạt động kinh doanh. >> Chi tiết
Hệ thống quản lý doanh nghiệp Hệ thống quản lý doanh nghiệp
 
Việc xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý doanh nghiệp mạnh luôn là đòi hỏi bức thiết đối với mọi doanh nghiệp.Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, khi mà các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro và thách thức cạnh tranh tiềm ẩn.
>> Chi tiết
Cơ cấu ngành nghề kinh doanh Cơ cấu ngành nghề kinh doanh
Cơ cấu ngành nghề kinh doanh là nội dung chính trong hoạt động của các Doanh nghiệp. Xác định được ngành nghề kinh doanh phù hợp là bước đầu tiên và rất quan trọng để triển khai những nội dung hoạt động khác của doanh nghiệp...
>> Chi tiết
Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Xây dựng cơ cấu tổ chức vẫn là một phần rất quan trọng trong việc hình thành các tổ chức. 
>> Chi tiết
Cơ cấu quản lý tài chính, nhân sự, kinh doanh, sản phẩm Cơ cấu quản lý tài chính, nhân sự, kinh doanh, sản phẩm
 
Để có thể hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý thích hợp trên tất cả các mặt tài chính, nhân sự, kinh doanh, sản phẩm. Quản lý giúp doanh nghiệp thích nghi được với thị trường, nắm bắt cơ hội.
 
>> Chi tiết
Địa vị pháp lý của doanh nghiệp Địa vị pháp lý của doanh nghiệp
 
Nhằm định hướng chính xác cho sự phát triển, nhằm quản lý có hiệu quả hệ thống doanh nghiệp nói chung và trong nội bộ từng doanh nghiệp nói riêng, vấn đề loại hình doanh nghiệp và địa vị của các loại hình...
 
>> Chi tiết
Phân tích thực trạng cung ứng sản phẩm trên mặt bằng xã hội Phân tích thực trạng cung ứng sản phẩm trên mặt bằng xã hội

Để doanh nghiệp có định hướng phát triển sản phẩm tốt, cần nắm rõ thực trạng cung ứng sản phẩm trên mặt bằng xã hội...
 
>> Chi tiết
Quản lý chiến lược Quản lý chiến lược
 
Quản trị chiến lược là một vấn đề được rất nhiều nhà kinh tế cũng như các quản trị gia quan tâm. Có thể nói việc xây dựng và thực hiện chiến lược thực sự đã trở thành một nhiệm vụ hàng đầu và là một nội dung, chức năng...
 
>> Chi tiết
Quản lý chất lượng Quản lý chất lượng

Trong xu thế toàn cầu, các công ty thuộc mọi quốc gia trên thế giới muốn tồn tại và phát triển thì ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm. Các nguồn lực tự nhiên chỉ đem đến cho doanh nghiệp thế mạnh chứ không...
 
>> Chi tiết
Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, văn hóa kinh doanh đã trở thành nền tảng tinh thần đảm bảo cho sự bền vững và phát triển cho nền kinh tế xã hội. Muốn phát triển bền vững văn hóa kinh doanh...
 
>> Chi tiết