luật sư riêng

Hệ thống tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010

Hệ thống tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010
 
Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 14000:2010 đóng một vai trò hết sức quan trọng, đó là một bộ khung để tổ chức, doanh nghiệp dựa vào đó mà hoàn thiệu chất lượng của mình.
 
1. Chính sách môi trường
 
2. Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường
 
3. Chương trình đạt được mục tiêu và chỉ tiêu môi trường
 
4. Sổ tay môi trường
 
5. Quy trình xác định khía cạnh và tác động môi trường
 
6. Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu
 
7. Quy trình kiểm soát hồ sơ
 
8. Quy trình đánh giá nội bộ
 
9. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
 
10. Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa
 
11. Quy trình mua hàng
 
12. Quy trình đào tạo
 
13. Quy trình xác định luật định và các yêu cầu khác
 
14. Quy trình kiểm soát môi trường hàng tháng
 
15. Quy trình quản lý rác thải
 
16. Quy trình kiểm soát và xử lý nước thải
 
17. Quy trình chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp
 
18. Quy trình trao đổi thông tin môi trường
 
19. Quy trình kiểm soát hoá chất
 
20. Quy trình kiểm soát chảy tràn và rò rỉ
 
21. Quy trình kiểm soát phương pháp và thiết bị đo lường
 
22. Biểu đồ hướng dẫn giải quyết sự cố khẩn cấp
 
23. Bảng phân loại rác thải
 
24. Bảng liên lạc môi trường
 
25. Sơ đồ tổ chức đội phản ứng nhanh
 
26. Các hướng dẫn công nghiệp
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Hệ thống tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010

Phản hồi khách hàng

Lê Quốc Việt nói: Chào bạn; Mình muốn download bộ Hệ thống tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010.Bạn có thể cung cấp cho mình không vậy. Cảm ơn bạn nhiều
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   DF8J8G
 

Tin đã đăng